Aktualności

 • concept-1868728_1920.jpg
  Czytaj więcej
  30 grudnia 2019

  Druga tura zapisów do PPK

  Od 1 stycznia 2020 roku średnie firmy, które zatrudniają nie mniej niż 50 pracowników, będą w obowiązku wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Drugi etap obejmie ok. 20 tys. zakładów pracy, które zatrudniają ok. 2 mln pracowników – przypomina portal Gazety Prawnej.

  Trzecia tura rozpocznie się w połowie roku i obejmie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób. Szacuje się, że obowiązek będzie dotyczył prawie 60 tys. przedsiębiorstw, które dają pracę ok. 1,7 mln pracownikom. Czas na zawarcie umowy o zarządzanie upłynie 27 października 2020 roku – czytamy dalej.

  Więcej: Od stycznia 2020 roku średnie firmy zaczną wprowadzać PPK

  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 • mauro-mora-31-pOduwZGE-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  30 grudnia 2019

  PFR pokazał dane

  Szef Polskiego Funduszu Rozwoju - Paweł Borys - podzielił się informacjami na temat frekwencji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W sumie, po pierwszym etapie wdrożenia z PPK skorzystało łącznie 1,3 mln pracowników największych firm - czytamy na portalu gazetaprawna.pl

  Licząc tylko zakłady pracy, które założyły PPK, szacunkowa partycypacja wyniosła 39 proc. Łącznie liczba dużych firm objętych systemem wyniosła 4 282, z czego 309 posiadało PPE przed wejściem w życie ustawy o PPK, a kolejne 209 firm założyły PPE w ostatnim roku. Wobec tego obowiązkowi założenia PPK podlegało 3 864 firmy.

  Więcej: Borys z PFR: Partycypacja w PPK w firmach 250 plus wyniosła 39 proc.

  Źródło: Gazeta Prawna

 • group-of-people-watching-on-laptop-1595385.jpg
  Czytaj więcej
  27 grudnia 2019

  Czas na średnie firmy

  Jak przypomina portal prawo.pl zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, od 1 stycznia 2020 roku obowiązek stosowania przepisów dotyczących finansowania i dokonywania wpłat do PPK, będą miały firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Jest to druga grupa pracodawców, która będzie musiała dołączyć do programu.

  Obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach jest bardzo dużo. Przede wszystkim należy wybrać reprezentację pracowników oraz przygotować komunikację. Zakłady pracy muszą też przygotować dokumentację wewnętrzną i wzory dokumentów, którymi będą się posługiwać w kontakcie w pracownikami.

  Więcej: PPK: Po dużych przedsiębiorstwach przyszedł czas na średnie

  Źródło: prawo.pl

 • drew-beamer-xU5Mqq0Chck-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  23 grudnia 2019

  Co czeka pracowników w Nowym Roku

  Nowy Rok przyniesie wiele zmian pracownikom i zleceniobiorcom. Do najważniejszych z nich zaliczyć można wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz kolejne dwa etapy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – czytamy na portalu Polskie Radio 24.

  Od 1 stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 złotych brutto. Wzrost wpłynie także na wartość najniższej stawki godzinowej, która będzie równa 17 złotych brutto. Z dniem 1 stycznia rozpocznie się również drugi etap wdrożenia PPK, który obejmie firmy zatrudniające ponad 50 pracowników. Z pierwszym lipca przyjdzie czas, na organizacje z min. 20 osobami zatrudnionymi.

  Więcej: Wyższa płaca minimalna, zmiany w dodatku stażowym. Co czeka pracowników w nowym roku?

  Źródło: Polskie Radio 24

 • alex-blajan-qMWgy4LpaIs-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  17 grudnia 2019

  Bez pośpiechu z wdrożeniem PPK

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku firmy zatrudniające między 50 a 249 pracowników, zobligowane będą do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Jednak, jak czytamy na łamach Gazety Wyborczej, wysokiego udziału pracowników tych firm nikt się nie spodziewa.

  Średnie firmy, według ekspertów, mają mniejszy potencjał, niż organizacje, które dokonały implementacji PPK w pierwszym etapie. Wynika to z mniej rozbudowanych działów HR i księgowości, albo po porostu, z braku wiedzy na temat konieczności wprowadzenia takiego programu dla pracowników.

  Więcej: Średni w lesie z PPK.

  Źródło: Gazeta Wyborcza

 • party-glass-architecture-windows-34092.jpg
  Czytaj więcej
  13 grudnia 2019

  Konsolidacje rynku a PPK

  Ustawa o PPK nie precyzuje wielu kwestii. Jedną z nich jest funkcjonowanie PPK w przedsiębiorstwie w sytuacji połączenia, podziału bądź nabycia jego części przez inny podmiot. Do takich transakcji dochodzi bardzo często na rynku gospodarczym – czytamy na gazetaprawna.pl

  Regulacje prawne zawierają szczątkowe informacje na ten temat, dlatego należy przyjąć, że w razie połączenia się dwóch podmiotów, umowa o zarządzanie PPK nie przechodzi na nabywcę. Oznacza to, że dla nowych – przejętych – pracowników, konieczne będzie zawarcie nowej umowy o prowadzenie PPK.

  Więcej: Przekształcenia kapitałowe firm to kłopoty z PPK

  Źródło: gazetaprawna.pl

 • melissa-walker-horn-J4_4o_HmaQE-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  11 grudnia 2019

  W pełni prywatny program

  Program PPK, to kolejna próba zachęcenia Polaków do długoterminowego oszczędzania. Jego twórcy zapewniają, że gromadzone tam oszczędności mają być całkowitą własnością pracowników. Jednak niskie zaufanie do instytucji finansowych i rynku kapitałowego wpływają na niską skłonność Polaków do oszczędzania – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

  Na ostrożne podejście do PPK wpływ ma również historia otwartych funduszy emerytalnych. Część obywateli demontaż OFE odebrała jako skok na ich oszczędności. PPK od OFE mają różnić m.in. zapisy ustawy, które mówią o prywatnym charakterze gromadzonych środków.

  Więcej: PPK, czyli Prywatne Pieniądze Kowalskiego

  Źródło: Rzeczpospolita

 • austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  9 grudnia 2019

  Mikroprzedsiębiorstwa bez obowiązku wdrożenia PPK

  Obowiązkiem pracodawców jest wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w strukturach swojej organizacji. Pracownicy przystępują do programu automatycznie, ale w dowolnym momencie mogą z niego zrezygnować. Takiego przywileju nie mają pracodawcy – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

  Możliwość nieprzystąpienia do programu mają tylko mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 osób. Firmy te mogą zrezygnować z programu, jeśli wszyscy pracownicy nie chcą przystąpić do PPK. Jeśli zakład pracy zatrudnia 10 pracowników bądź więcej, jest on już zobligowany do założenia PPK, nawet gdy żadna z osób zatrudnionych nie jest nim zainteresowana.

  Więcej: Pracownicy mogą, pracodawcy muszą

  Źródło: Rzeczpospolita

Jakość gwarantują