Aktualności

 • hourglass-620397_1920.jpg
  Czytaj więcej
  11 września 2019

  Dwa tygodnie na porozumienie z pracownikami

  Jak czytamy na łamach portalu infor.pl, pracodawcy przystępujący w pierwszym etapie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, do 25 września powinni uzgodnić z pracownikami wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK.

  Zgodne z ustawą o PPK, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu zapisów do PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie z pracownikami, podmiot zatrudniający jest w obowiązku sam wybrać instytucję, której powierzy zarządzanie.

  Szczegóły: Wybór instytucji prowadzącej PPK do 25 września 2019 r.

  Źródło: infor.pl

 • appointment-book-blur-care-40568.jpg
  Czytaj więcej
  10 września 2019

  Ciężka choroba a pieniądze z PPK

  Ustawa o PPK dopuszcza jeden scenariusz wypłaty zgromadzonych środków, bez potrąceń podatkowych i bez konieczności zwrotu. Jest to ciężka choroba uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka – czytamy na portalu analizy.pl

  Wniosek o wypłatę maksymalnie 25 proc. zgromadzonych oszczędności należy złożyć w instytucji finansowej, która zarządza PPK. Ustawa nie wskazuje limitu zachorowań, które upoważniają do wcześniejszej dyspozycji środkami.

  Szczegóły: Wcześniejsza wypłata środków z PPK: choroba

  Źródło: analizy.pl

 • clipboard-close-up-composition-893894 (1).jpg
  Czytaj więcej
  9 września 2019

  Szansa na wyższe wynagrodzenia dla dostawców zamówień publicznych

  Na kanwie nowej ustawy o systemie instytucji rozwoju, zmieniony został art. 135 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nowe zasady obowiązują od 5 września 2019 r. – czytamy na portalu infor.pl.

  Zmiana jest kluczowa z punktu widzenia dostawców zamówień publicznych. Będą mogli oni domagać się od zamawiających wyższych wynagrodzeń w związku ze wzrostem kosztów, wynikających z prowadzenia PPK. Zamawiający, poza sposobem i podstawą wyliczenia zmiany wynagrodzenia, może zweryfikować dodatkowe dokumenty potwierdzające ten stan.

  Szczegóły: Zmiana art. 135 ustawy o PPK

  Źródło: infor.pl

 • fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  6 września 2019

  Polacy zaczęli oszczędzać

  Od czasów transformacji Polacy wykazywali niską skłonność do odkładania pieniędzy na przyszłość. Jednak jak wynika z danych Głównego Urzędy Statystycznego ta tendencja zaczęła jednak ulegać zmianie. W czerwcu tego roku saldo ocen dotyczące oszczędzania pieniędzy, po raz pierwszy od trzydziestu lat było dodatnie – czytamy na portalu forsal.pl.

  Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że coraz więcej osób deklaruje, że oszczędza. Przypomina również, że jednym ze źródeł oszczędności będą Pracownicze Plany Kapitałowe – czytamy na łamach portalu.

  Szczegóły: Premier: Po raz pierwszy od 30 lat więcej Polaków oszczędza niż nie oszczędza

  Źródło: forsal.pl/PAP

 • 51505262_s.jpg
  Czytaj więcej
  5 września 2019

  Determinanty sukcesu PPK

  Na sukces Pracowniczych Planów Kapitałowych składać się będzie utrzymanie wysokiej frekwencji uczestników korzystających z programu - mówi w wywiadzie dla forsal.pl, Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

  Równie ważne będą wyniki finansowe, stopy zwrotu, a także transparentność w procesie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty. Instytucje finansowe powinny wypracować z pracodawcami solidne mechanizmy przekazywania informacji. Taka współpraca przyniesie korzyść również pracownikom oszczędzającym w PPK – pisze portal forsal.pl.

  Szczegóły: Czy program PPK odniesie sukces? Oto główne kryteria oceny.

  Źródło: forsal.pl

 • 45855221_s.jpg
  Czytaj więcej
  4 września 2019

  PPK potrzebują czasu

  Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy przyznał, że popularyzacja PPK może zająć nawet 6-8 lat. Program wymaga bowiem budowy zaufania wśród Polaków i zmiany ich nastawienia.

  Jak podkreślił prezes PFR, plany kapitałowe to o wiele bardziej efektywny sposób oszczędzania, który może przynieść większe korzyści, niż trzymanie pieniędzy na niskooprocentowanych depozytach – podaje Polska Agencja Prasowa.

  Szczegóły: Prezes PFR: Upowszechnienie PPK zajmie sześć-osiem lat

  Źródło: bankier.pl / PAP

 • 26427953_s.jpg
  Czytaj więcej
  2 września 2019

  Pierwsze wpłaty do PPK

  Pierwsze składki w ramach programu PPK wpłyną na rachunki funduszy zdefiniowanej daty już 15 grudnia 2019 roku. Ich wysokość powinna być naliczona przez pracodawców do 30 listopada 2019 roku.

  Podstawą wyliczenia będzie pierwsze wynagrodzenie, które pracownik otrzyma po podpisaniu przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Świadczeniobiorcy, którzy realizując zlecenie otrzymają swoje uposażenie 10 dnia kolejnego miesiąca, odprowadzą składki do PPK w grudniu, zaś instytucja finansowa otrzyma do nich dostęp dopiero 15 stycznia 2020 roku – przypominają eksperci portalu gazetaprawna.pl

  Szczegóły: Urząd wyjaśnia: Dokonywanie pierwszych wpłat do PPK

  Źródło: gazetaprawna.pl

 • 26806393_s.jpg
  Czytaj więcej
  30 sierpnia 2019

  Rola przedstawicieli pracowników

  Wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK jest zadaniem pracodawcy. Jednak ustawa stanowi, że wybór ten należy skonsultować z organizacją związkową działającą w miejscu pracy. W przypadku jej braku, rolę tę może pełnić wyłoniona specjalnym trybem reprezentacja pracowników – informuje portal prawo.pl.

  Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR ocenia, że ani związki zawodowe, ani reprezentacja pracowników nie są w stanie zablokować procesu wyboru instytucji finansowej, niemniej warto uwzględniać ich opinię przed finalnym związaniem się z usługodawcą – czytamy w artykule.

  Szczegóły: Związki nie zablokują wyboru instytucji zarządzającej PPK

  Źródło: prawo.pl

Jakość gwarantują