Aktualności

 • 436014-PEA2PZ-994.jpg
  Czytaj więcej
  7 listopada 2019

  OFE ustępuje miejsca PPK

  OFE powstały w 1999 r. i po 20 latach funkcjonowania znikają ostatecznie. W ich miejsce rząd przygotował nowy program emerytalny – pracownicze plany kapitałowe. Środki zgromadzone w ramach PPK będą w pełni prywatne oraz będą podlegały dziedziczeniu – czytamy w Rzeczpospolitej.

  Zgromadzone w OFE oszczędności trafią na prywatne indywidualne konta emerytalne ich członków albo – jeśli ci wyrażą taką wolę – na ich konta w ZUS. Od pieniędzy, które z OFE trafią na IKE, rząd pobierze 15 proc. prowizji, na rzecz opłaty przekształceniowej. Pieniądze, które z OFE trafią do ZUS, będą opodatkowane przy wypłacie w ramach emerytury.

  Więcej: To koniec OFE. Czas na nowy program – PPK

  Źródło: Rzeczpospolita

 • architectural-design-architecture-building-business-417352.jpg
  Czytaj więcej
  6 listopada 2019

  PFRON wesprze ZAZ

  W związku z wchodzącym w życie od stycznia 2020 r. kolejnym etapem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych wśród pracodawców zatrudniających mniej niż 250 pracowników, planowana jest zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ZAZ – czytamy na portalu gazetaprawna.pl

  Na kanwie zmian zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) będą mogły pokrywać koszty wpłat na PPK na rzecz pracowników z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON).

  Więcej: Składkę na PPK będzie można płacić z pieniędzy PFRON

  Źródło: Gazeta Prawna

 • 4881.jpg
  Czytaj więcej
  5 listopada 2019

  Dlaczego warto zostać w PPK

  Na łamach portalu money.pl możemy odnaleźć podsumowanie dotyczące zalet uczestnictwa w Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najważniejszy argument mówi, że wypisanie się z programu jest działaniem na szkodę własnego portfela.

  Kolejnym powodem, dla którego nie warto wypisywać się z programu jest prywatny charakter PPK, o którym mówi art. 3 ustawy o PPK. Ponadto, Pracownicze Plany Kapitałowe inspirowały się zagranicznymi systemami, które w takich krajach jak Nowa Zelandia, Turcja czy Wielka Brytania, działają od lat.

  Więcej: Polacy muszą wybrać: PPK albo niska emerytura. Dlaczego warto zostać?

  Źródło: Money.pl

 • asking-beautiful-brainstorming-601170.jpg
  Czytaj więcej
  4 listopada 2019

  Pomyłki w umowach o prowadzenie PPK

  Podmiot zatrudniający, który w wyniku pomyłki nie objął niektórych pracowników umową o prowadzenie PPK powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pominiętych osób niezwłocznie po tym, gdy zorientuje się o zaistniałej sytuacji – czytamy na łamach portalu Gazeta Prawna.

  Art. 17 ustawy o PPK mówi o tym, że jeśli zakład pracy nie wywiązał się w terminie ze swojego obowiązku przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK między osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

  Więcej: Pomyłkowe niezawarcie umowy o prowadzenie PPK

  Źródło: Gazeta Prawna

 • auto-automobile-blur-532001.jpg
  Czytaj więcej
  29 października 2019

  Luka w przepisach prawa

  Na łamach rzeczpospolitej czytamy, że wykroczeniami z art. 106 i 107 ustawy o PPK zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy te dotyczą niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Ustawa o PIP milczy w kwestii art. 108 ustawy o PPK.

  W przepisach prawa brak jest klarownych informacji, kto ukarze pracodawców za zniechęcanie pracowników do PPK. Wykroczenie to przewidziane w art. 108 ustawy o PPK zagrożone jest karą w wysokości 1,5 proc. rocznego funduszu płac w danej firmie. Dr Marcin Wojewódka, radca prawny z Instytutu Emerytalnego komentuje, że takie uprawnienia, wynikające z ogólnych przepisów prawa posiada policja – czytamy.

  Więcej: Drogówka ukarze pracodawców za zniechęcanie do PPK? - zamieszanie uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy  Źródło: Rzeczpospolita

 • 440033-PEIY6X-620.jpg
  Czytaj więcej
  28 października 2019

  Firmy wywiązały się ze swojego obowiązku

  Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, jest przekonany o tym, że 100 proc. firm zobligowanych do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, wywiązało się ze swojego obowiązku. Do tej pory w ewidencji PPF zarejestrowano 97 proc. zakładów pracy. Pełnymi danymi PFR będzie dysponował na przestrzeni najbliższego tygodnia – czytamy na łamach portalu bankier.pl

  Kluczowym, z perspektywy programu PPK, będzie termin 12 listopada 2019. Do tego czasu przedsiębiorstwa powinny podpisać w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK.

  Więcej: 100 proc. firm podpisało umowy na zarządzanie PPK

  Źródło: PAP / bankier.pl

 • analogue-antique-classic-1178684.jpg
  Czytaj więcej
  25 października 2019

  Mija termin wyboru dostawcy PPK

  Piątek, 25 października 2019 roku, jest ostatnim dniem na zawarcie umowy o zarządzanie przez pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób. Na dzień 23 października ze swojego obowiązku wywiązało się 3100 firm – czytamy w Pulsie Biznesu.

  Jak podaje Polski Fundusz Rozwoju, podmiotów zatrudniających ponad 250 osób jest około 3900. W szacunkach zostały pominięte firmy, które prowadzą własny program emerytalny (PPE), ponieważ są one zwolnione z obowiązku wprowadzenia PPK.

  Więcej: Piątek to ostatni dzień na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez duże firmy

  Źródło: Puls Biznesu / PAP

 • clock-650753_1920.jpg
  Czytaj więcej
  24 października 2019

  70 proc. firm z umowami o PPK

  Dzisiejszy Parkiet przypomina, że obowiązek utworzenia PPK w pierwszym etapie objął 4034 firmy, w których w sumie pracuje ponad 3,17 mln osób, do których skierowany jest nowy program. Z danych PFR, podanych 22 października wynika, że umowę o zarządzanie PPK podpisało ponad 70 proc. firm – czytamy.

  Zarządzaniem PPK będzie zajmowało się 20 instytucji finansowych. Są to Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Każdy z dopuszczonych podmiotów ma do zaoferowania po kilka subfunduszy zdefiniowanej daty.

  Więcej: Wdrażanie pierwszego etapu PPK wchodzi w ostatnią fazę

  Źródło: Parkiet

Jakość gwarantują