Aktualności

 • abstract-art-blur-bright-373543 (1).jpg
  Czytaj więcej
  29 stycznia 2020

  Wdrożenie PPK technologicznym wyzwaniem

  Jednym z najtrudniejszych zadań do wykonania w firmie wdrażającej PPK jest przygotowanie systemu informatycznego. Będzie musiał on na bieżąco i możliwie, w jak najbardziej zautomatyzowany sposób dbać o bezbłędne zarzadzanie listami pracowników i terminowymi wpłatami do funduszy – czytamy w miesięczniku My Company.

  Zdaniem eksperta wybierając narzędzie do obsługi PPK należy zwrócić uwagę na trzy kwestie: ewidencję i rozliczenie składkowo-podatkowe na liście płac, komunikację z instytucją finansową i komunikację z pracownikiem, oraz obsługę wniosków.

  Więcej: Technologiczne wyzwanie. PPK w średnich firmach.

  Źródło: My Company

 • jacek-dylag-PMxT0XtQ--A-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  28 stycznia 2020

  Ministerstwo Finansów: partycypacja w II turze wyniesie 35-45 proc.

  Ministerstwo Finansów szacuje, że średnia partycypacja uczestnictwa w PPK po drugim etapie wdrożenia wyniesie 35-45 proc. Partycypacja wśród największych firm wyniosła 39 proc., co przekłada się na 3 mln pracowników – czytamy w Business Insider.

  Implementacja drugiej fazy programu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku. Średnie firmy, tj. takie, które zatrudniają od 50 do 250 pracowników, mają czas do 24 kwietnia na podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową.

  Więcej: Ministerstwo oceniło, ile osób przystąpi do PPK

  Źródło: Business Insider Polska

 • daan-stevens-yGUuMIqjIrU-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  27 stycznia 2020

  Wypłata z tytuły choroby zwolniona z PIT

  Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dochody osiągnięte z wypłaty 25 proc. zgromadzonych środków w PPK w sytuacji poważnego zachorowania bliskiej osoby są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – czytamy na łamach Gazety Ubezpieczeniowej.

  Zwolnienie będzie miało zastosowanie do każdej wypłaty z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie o PPK. Na instytucji finansowej nie będą ciążyć w takim przypadku obowiązki płatnika PIT.

  Więcej: Kilkukrotna wypłata z PPK z tytułu poważnego zachorowania jest zwolniona z PIT

  Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

 • accounting-analytics-balance-black-and-white-209224.jpg
  Czytaj więcej
  23 stycznia 2020

  Rozliczenie wpłat, po rezygnacji uczestnika

  Jednym z problemów, który pojawił się wśród pracodawców, po wdrożeniu PPK to rozliczenie wpłat pracowników, po złożeniu deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Niejasne jest, jak należy to robić – czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

  Dylematem prawnym jest to, jaki powinien być zakres wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami – pracownik – pracodawca – instytucja finansowa. W ustawie o PPK pojawiają się sprzeczne zapisy, zaś zakład pracy już dziś musi zdecydować co zrobić z wpłatami pobranymi z wynagrodzenia uczestnika w miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację rezygnacji – zwrócić, czy przekazać funduszowi.

  Więcej: Rezygnacja z PPK: problem z rozliczeniem wpłat

  Źródło: Rzeczpospolita

 • austin-distel-744oGeqpxPQ-unsplash (2).jpg
  Czytaj więcej
  20 stycznia 2020

  Nawet 2 mln osób z niższą wpłatą do PPK

  Jak powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk - tegoroczna podwyżka płacy minimalnej z 2250 do 2600 zł brutto sprawi, że zwiększy się liczba osób, które będą mogły wpłacać do PPK nie 2 proc. tylko 0,5 proc. pensji – czytamy na portalu pulshr.pl

  W ustawie o PPK przeczytać możemy, że osoby zarabiające minimum 120 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto mogą ubiegać się o obniżenie wysokości wpłaty do PPK do 0,5 proc. wysokości uposażenia. Pracodawca i państwo są zobowiązani do uiszczania wpłat w pełnej wysokości.

  Więcej: Preferencyjne warunki uczestnictwa w PPK mogą objąć ok. 2 mln osób

  Źródło: pulshr.pl

 • batch-books-document-education-357514 (1).jpg
  Czytaj więcej
  17 stycznia 2020

  Okres przechowywania dokumentacji PPK

  Choć zdaniem PFR i UODO, pracodawca powinien przechowywać dokumentację związaną z PPK 10 lub 50 lat, zapisy ustawy o PPK nie określają tych kwestii. Zagadnienie to również wymyka się spod zakresu definicji „dokumentacji pracowniczej” w rozumieniu kodeksu pracy – czytamy na portalu gazetaprawna.pl.

  Okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK powinien być ustalany na podstawie kryterium przedawnienia roszczeń związanych z wpłatami do PPK (pięć lat), względnie kryterium okresu skuteczności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK (maksymalnie cztery lata).

  Więcej: Jak długo przechowywać dokumentację dotyczącą PPK

  Źródło: Gazeta Prawna

 • conference-room-768441_1920.jpg
  Czytaj więcej
  15 stycznia 2020

  Ponad sto firm bez umów o zarządzanie PPK

  Dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników, z końcem października 2019 roku minął termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Polski Fundusz Rozwoju zidentyfikował ponad sto zakładów pracy, które nie wywiązały się ze swojego obowiązku – czytamy w Rzeczpospolitej.

  Pracodawcom, którzy wbrew swoim obowiązkom, nie wdrożyli w terminie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a tym samym nie udostępnili swoim pracownikom narzędzia do oszczędzania na przyszłą emeryturę grozi kara w wysokości 1,5 proc. wartości rocznego funduszu wynagrodzeń.

  Więcej: Nie więcej niż sto firm bez umów o zarządzanie PPK

  Źródło: Rzeczpospolita

 • m-b-m-ZzOa5G8hSPI-unsplash.jpg
  Czytaj więcej
  14 stycznia 2020

  Warszawski parkiet pełen optymizmu

  Dr Marek Dietl – prezes GPW liczy na napływ nowego kapitału na warszawski parkiet. Ma on pochodzić zarówno z Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak i prywatyzacji Otwartych Funduszy Emerytalnych – czytamy na łamach portalu bankier.pl

  W planach Prezesa GPW jest również przyciągnięcie innowacyjnych spółek oraz pozyskanie inwestorów z Azji. Ponadto, w tym roku GPW chce wprowadzić nowe instrumenty i technologie, rozwinąć crowdfunding, a także ma zamiar wystartować z platforma rolną.

  Więcej: Prezes GPW liczy, że kolejne nabory do PPK przyciągną więcej niż 50 proc. pracowników

  Źródło: bankier.pl