Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne z uprawnieniem do prowadzenia PPK

33416965_s.jpg

Aegon PTE, partner merytoryczny portalu ppk.info, zostało zarejestrowane w ewidencji PPK. Tym samym jako jedna z pierwszych instytucji finansowych, posiada uprawnienia do oferowania PPK i podpisywania z pracodawcami umów o zarządzanie i prowadzenie programu.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych w ewidencji mogą zostać umieszczone powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Muszą one jednak spełnić określone kryteria, w tym: odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł oraz utworzoną odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (FZD).

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarejestrowało fundusze zdefiniowanej daty pod koniec lutego br., a na początku kwietnia złożyło do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do ewidencji PPK, który został pozytywnie rozpatrzony. Oznacza to, że towarzystwo jest jednym z pierwszych podmiotów na rynku, które ma prawo oferować PPK pracodawcom.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie na polskim rynku emerytalnym. Zarządzany przez grupę otwarty fundusz emerytalny działa od 20 lat, obsługując dziś ponad 1,8 miliona klientów.

Podobne artykuły