Jak zadbać o wysoką partycypację w PPK?

53103117_s.jpg

Założenia ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są dość proste: wprowadzamy dobrowolny system dodatkowego oszczędzania, w którym zatrudnionych odprowadza 2,0% wynagrodzenia, zatrudniający dokłada 1,5% wynagrodzenia, a ze środków publicznych można będzie otrzymać „premię” za oszczędzanie. Jednak do sukcesu PPK potrzebne jest jeszcze jedno, zaufanie osób zatrudnionych, którzy powierzą własne pieniądze instytucjom finansowym.

Fundamentalnym założeniem PPK było uzyskanie powszechności uprawnienia i możliwie szerokiej partycypacji osób, które chcą oszczędzać. Naśladując brytyjskie wzorce przyjęto, że PPK dotyczyć będzie wszystkich zatrudnionych, przy stopniowym wdrażaniu począwszy od największych firm. Wprowadzono automatyczny zapis do PPK dla wszystkich zatrudnionych do 55 roku życia oraz prawo do uczestnictwa osób do 70 roku życia. Ustawodawca zdecydował się także precyzyjnie ustalić charakter środków w PPK oraz zapewnić możliwość wypłaty środków jeszcze na etapie akumulacji przed 60 rokiem życia.

Jednak same zapisy ustawowe i decyzje administracyjne nie są w stanie przekonać do nowego rozwiązania zatrudnionych, którzy mając w pamięci zmiany w systemie emerytalnym nie ufają produktom długoterminowego oszczędzania. Dlatego oprócz samego wdrożenia PPK kluczowym stało się pozyskanie jak największej liczby osób, które zdecydują się zostać w PPK, lub rozpocząć oszczędzanie.

Z perspektywy instytucji finansowych istotnym wskaźnikiem sukcesu PPK jest nie tylko liczba zawartych umów o zarządzanie, ale liczba zawartych umów o prowadzenie. W tym celu bardzo ważna jest komunikacja i rzetelne przedstawienie zasad funkcjonowania PPK. Nikt nie oczekuje „gruszek na wierzbie”, czy obietnicy „emerytury pod palmami”. Oczekiwaniem osób, które stoją przed decyzją o oszczędzaniu w PPK jest uzyskanie odpowiedzi oraz poprowadzenie uczestnika PPK przez meandry umów, regulaminów, prospektów, zamian i konwersji – tak by uczestnik czuł, że nie traci panowania nad własnym pieniędzmi, ale ma nad nimi pełną kontrolę i od jego decyzji zależy jego własny sukces finansowy. Dlatego rolą i zadaniem podmiotów zatrudniających i instytucji finansowych powinno być rzetelne informowanie, cykliczne przekazywanie informacji, a także odpowiadanie na pytania, na które sami uczestnicy PPK nie mogą znaleźć odpowiedzi.

Podobne artykuły