Jedni wieszają nowe oferty na www.mojeppk.pl inni wycofują się z gry

66563250_s.jpg

W połowie maja 2019 roku na portalu www.mojeppk.pl pojawiły się pierwsze oferty instytucji finansowych na zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Teraz praktycznie każdego dnia pojawia się nowy oferent. Na wieczór 23 maja 2019 roku było już umieszonych 8 ofert, a zapowiedzi medialne wskazywały, że co najmniej drugie tyle oferentów powinno się pojawić w niedługim czasie na wskazanym portalu.

Ośmiu wspaniałych

W poprzednim tygodniu na portalu emerytalnym opublikowano pięć ofert. Były to, w kolejności alfabetycznej, oferty następujących podmiotów: AEGON PTE, AXA TFI, ESALIENS TFI, PKO TFI oraz PZU TFI. Natomiast w ostatnich dniach zostały one uzupełnione o oferty trzech kolejnych podmiotów Allianz TFI, Millenium TFI oraz Pocztylion PTE. Pojawiające się coraz to nowe oferty potwierdzają, że już pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób będą mieli dobre możliwości wyboru.

Ile kosztuje uczestnictwo w PPK

Każdy z potencjalnych usługodawców oferuje po osiem funduszy zdefiniowanej daty, z których każdy posiada własną zróżnicowaną politykę inwestycyjną. W każdym z oferowanych funduszy zostały też określone zróżnicowanej wysokości wynagrodzenie za zarządzanie funduszem. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK nie mogą one przekroczyć wartości 0,50% wartości aktywów netto. Jednakże oferty są w większości przypadków zróżnicowane a wysokość opłat różni się tam pomiędzy poszczególnymi funduszami, jak też jest zróżnicowana w czasie. To jest w zależności od tego jaka jest polityka inwestycyjna danego funduszu opłaty za zarządzanie mogą być wyższe albo niższe. Regułą jest, że wyższe są w przypadku funduszy inwestujących więcej w cześć udziałową (akcje).

Która oferta jest najtańsza w przypadku funduszu 2025

Tym razem przyjrzyjmy się ofertom najtańszych funduszy zdefiniowanej daty oferowanych przez poszczególne podmioty. Są to fundusze zawierające w swojej dacie wskazanie 2025, czyli dedykowane dla osób, które obecnie (w 2019 roku) mają pięćdziesiąt kilka lat i więcej. Z uwagi na stosowane przez oferujący cenniki opłat, zakładające z jednej strony schodkowe schodzenie z opłat wraz z upływem lat oraz zapowiedziane promocje w postaci nie pobierania opłat w pierwszych okresach oszczędzania przyjrzyjmy się standardowym ofertom w pierwszym roku gromadzenia środków w ramach PPK, bez uwzględniania tych promocji oraz późniejszych obniżek. W przypadku funduszy 2025 najtańsze oferty została określona na poziomie 0,22%-0,25% wartości aktywów netto w skali roku (PZU TFI, PKO TFI), a najwyższe praktycznie na maksymalnym poziomie ustawowym to koszt na poziomie 0,49%-0,5% (AEGON PTE, Millenium TFI). W środku peletonu znajdują się natomiast oferty pozostałych graczy AXA TFI, ESALIENS TFI oraz Pocztylion PTE). Należy jednak pamiętać, że lekka podjazdowa wojna cenowa na rynku PPK już się zaczęła i prawdopodobnie w każdym tygodniu usłyszymy o nowych promocjach.

Przewrócili się zanim wystartowali

Z perspektywy pracodawców, na których spoczywa obowiązek utworzenia PPK, szczególnie tych zatrudniających co najmniej 250 osób istotnym jest nie tylko bezpieczeństwo inwestycji, ale także to czy partner, z którym się zwiążemy będzie długoterminowo oferował PPK. I oto, mimo dosyć szumnych zapowiedzi medialnych, mamy pierwsze lekkie tąpnięcie. Otóż w dniu 23 maja 2019 roku jeden z podmiotów, który jeszcze pod koniec 2018 roku dosyć widocznie wystartował z kampanią swojego produktu PPK tj. Warta Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, ogłosił, że wycofuje się z projektu PPK i nie będzie go oferował. Nie wchodząc tutaj w przyczyny tej decyzji biznesowej, do podjęcia której każdy ma zawsze pełne prawo, należy wskazać, że musi ona budzić pewne znaki zapytania czy rzeczywiście wszyscy deklarujący oferowanie PPK, będą to istotnie robili. Tym bardziej pracodawcy powinni rozważnie i roztropnie podjeść do kwestii wyboru instytucji finansowej zarządzające PPK.

Podobne artykuły