Oś czasu PPK

19 listopada 2018
Podpisanie ustawy o PPK przez prezydenta
1 lipca 2019
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób
1 stycznia 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
1 lipca 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób
1 stycznia 2021
Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych
Jeśli dany podmiot należy do jednej grupy kapitałowej, może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Jakość gwarantują