Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym programem długoterminowego oszczędzania. PPK to krok w stronę zabezpieczenia finansowego przyszłych pokoleń. PPK Wpłata podmiotu zatrudniającego 1,5% + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2,5% Obowiazkowe uczestnictwo - wybór instytucji finansowej, obsługującej podmiot zatrudniający w zakresie PPK Dopłata roczna 240 zł + wpłata powitalna 250 zł Wpłata osoby zatrudnionej 2% + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2% Automatyczny zapis z opcją rezygnacji i ponownego przystąpienia Udział w PPK jest dobrowolny dla pracowników i obligatoryjny dla pracodawców. Nie musisz decydować się na udział w programie od razu, możesz do niego przystąpić w dowolnym momencie. Możesz też w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Dobrowolny udział Zgromadzone środki stanowią Twoją prywatną własność i możesz rozpocząć ich wypłacanie bez potrąceń po ukończeniu 60. roku życia. Domyślnie wypłata z PPK będzie podzielona na część wypłacaną jednorazowo (25% środków) oraz część wypłacaną przez co najmniej 10 lat tj. co najmniej w 120 miesięcznych ratach (75% środków). Przysługuje Ci również prawo do złożenia wniosku o jednorazową wypłatę całości środków lub wypłatę środków w mniejszej liczbie rat, wówczas zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych. Twoje oszczędności Podmiot zatrudniający Komisja Nadzoru Finansowego Fundusz inwestycyjny 2025 Fundusz inwestycyjny 2030 Fundusz inwestycyjny 2035 Fundusz inwestycyjny ... Państwo Osoba zatrudniona Wypłata środków na wskazany przez osobę zatrudnioną program wypłat (renta terminowa lub dożywotnia) lub terminowa wypłata z Funduszu Opcja wypłaty 25% środków bez ograniczenia Wpłaty na PPK będą pochodziły od pracodawców, pracowników oraz ze środków Funduszu Pracy (od państwa). Uczestnicy systemu PPK będą otrzymywać od państwa - pod pewnymi warunkami - wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a także dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Nadzór nad funkcjonowaniem instytucji finansowych Trzy źródła wpłat Możesz wypłacić swoje środki wcześniej. Wcześniejsza wypłata bez potrąceń jest możliwa w dwóch przypadkach: 25% środków w razie poważnego zachorowania Twojego lub członka Twojej rodziny, bez konieczności ich późniejszego zwrotu, 100% środków na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania lub domu, ale z koniecznością ich zwrotu w ciągu kolejnych 15 lat. Wypłata środków przed 60 rokiem życia Wpłaty do PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. Maksymalna opłata za zarządzanie wyniesie w sumie 0,6%. Polityka inwestycyjna PPK zarządzać będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń – za wybór z listy licencjonowanych przez Polski Fundusz Rozwoju podmiotów odpowiedzialny jest pracodawca. Wyselekcjonowane instytucje finansowe Zgromadzone środki są dziedziczne i zwolnione z podatku spadkowego. Jasne zasady Pracownik 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo do 2% wynagrodzenia brutto 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo do 2,5% wynagrodzenia brutto 250 zł wpłata powitalna + 240 zł dopłaty rocznej Pracodawca Państwo PPK w pigułce Co sądzą eksperci? Dlaczego warto? Ile oszczędzisz? Jak przebiegają wpłaty? Główne Zalety Jak to działa? dr Marcin Wojewódka, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Michał Jakubowski, Aegon Program PPK ma duży potencjał i opłaca się z niego skorzystać wszystkim zaangażowanym stronom. Po pierwsze to system tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy udziale pracodawców oraz państwa. Po drugie zgromadzone środki stanowią prywatną własność uczestnika PPK, który może nimi dowolnie rozporządzać za życia, jak również zdecydować komu zostaną wypłacone po śmierci. Po trzecie dzięki PPK pracownik w realny sposób może wpłynąć na wysokość środków jakimi co miesiąc będzie dysponował po przejściu na emeryturę. Na dzień dzisiejszy PPK są jedyną realną wspieraną przez czynniki rządowe propozycją dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Po raz pierwszy, i prawdopodobnie jedyny w historii, państwo polskie deklaruje wymierne finansowe zaangażowanie w budowanie długoterminowych oszczędności. Mimo wszelkich zgłaszanych zastrzeżeń do PPK myślę, że warto spróbować. 1 lipca 2019 Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób 1 stycznia 2020 Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób 1 lipca 2020 Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób 1 stycznia 2021 Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych Harmonogram wdrożenia PPK Ulga podatkowa od zysków kapitałowych Dobrowolny udział i możliwość rezygnacji W przypadku choroby wypłata bez potrąceń Wypłata bez potrąceń po ukończeniu 60 lat Długoterminowe oszczędzanie 1,5 % 250 2 % Dlaczego PPK ma potencjał Jeśli dany podmiot należy do jednej grupy kapitałowej, może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych). Jak wyliczono moją emeryturę? Wyliczenia mają charakter szacunkowy. Do kalkulacji zostały przyjęte następujące założenia: Wzrost ceny jednostki netto na poziomie 3% Średni wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie. Opłata za zarządzanie na poziomie 0,5% rocznie. Jeśli masz 30 lat i zarabiasz brutto miesięcznie 4000 zł 765 zł Przez kolejnych 120 miesięcy będziesz otrzymywać odprowadzając wpłaty minimalne, przez 30 lat zgromadzisz 122 452 zł Po ukończeniu 60. roku życia możesz wypłacić 25% (30 613 zł) Środki zgromadzone w PPK zwiększają Twoje oszczędności na przyszłą emeryturę Prywatność oszczędności i finansowe bezpieczeństwo Twojej rodziny Elastyczny sposób wypłaty środków Ludmiła Falak-Cyniak, Aegon Zmiany demograficzne i społeczne powodują, że na całym świecie zmienia się podejście do gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Wprowadzane właśnie w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który kompleksowo podchodzi do tego tematu, angażując wszystkie strony związane z rynkiem pracy. Jednocześnie PPK - zarządzane przez doświadczone, profesjonalne instytucje - promują odpowiedzialne podejście do dodatkowego odkładania na przyszłość, dlatego mają szansę się upowszechnić, a tym samym wesprzeć budowę systemu emerytalnego w nowej formie.

Jakość gwarantują